We kijken met enige gepaste en ingehouden trots terug op de manier waarop we het overlijden van Diego Slagboom binnen de Wieldrecht-familie hebben verwerkt. Onze dank gaat uit naar de gemeente Dordrecht – met name de Dienst Gezondheid en Jeugd -, Slachtofferhulp, de Media (voor hun terughoudendheid) en Politie en de wijkagent van Sterrenburg (voor hun…

Lees meer