Nieuwe Wedstrijdvormen JO6 – JO12 KNVB 2017-2018

22 oktober 2016

=> Plezier en ontwikkeling voorop <=

Ik zeg “doen”!!!

  1. De scheidsrechter? Nauwelijks nodig.
  2. De teambegeleider? Een kleine hint voor “een opstelling” was voldoende.
  3. De afmetingen? De veldafmeting van 30×42,5 m was prima voor 6 tegen 6 (met keeper), een wedstrijd bal van 350 voelde heerlijk.
  4. De regels? Vanuit een ‘dood spelmoment’ de bal meerdere keren aaneen raken is super leuk en verhoogt de creativiteit en snelheid.

Veranderen is goed
Doet verandering altijd pijn?
161019_nieuw3_optBij verandering komt in de huidige maatschappij vaak scepsis om de hoek. Maar wat doe je als de verandering mogelijk ten goede zou komen aan de plezierbeleving van sportende, in dit geval veldvoetballende, kinderen. Dan moet je, mijn inziens, de adulte houding “wij weten wel wat goed is voor de kinderen” loslaten en de verandering een absolute kans geven.
Zo dacht de Jeugdcommissie van VV Wieldrecht na de landelijke presentatie van de KNVB inzake de Nieuwe Wedstrijdvormen ook en besloot een pilot te houden in de huidige JO11 groep (9-, 10- en een paar 11-jarigen). De pilot werd aangemeld bij de KNVB en bestond uit een intern toernooi in de herfstvakantie met teams die uit zes spelers bestonden, inclusief doelman, op veldjes van 30 bij 42,5 meter met doelen van 5 bij 2 meter, zoals we die al kennen.

Wedstrijdvorm conform leeftijdsgroep
De opzet
Conform “Handleiding pilots optimale wedstrijdvormen pupillen” van de KNVB werden voor het interne toernooi keuzes gemaakt in de te hanteren spelregels die denkelijk het best aansloten bij deze categorie Jeugdvoetballers. Kortom: alle doodspelelementen werden indribbelacties, de spelbegeleider was (scheidsrechter) langs de zijlijn in sportkleding aanwezig en besliste alleen over overtredingen als de spelers er onderling niet uitkwamen. “De spelbegeleider” was feitelijk een samenwerkingsverband tussen 2 teambegeleiders, in ons geval 2 JO13-1 selectiespelers. De tijdsduur was 2 x 15 minuten met 5 minuten rust op het veld. De bal (maat 5) was een light-versie van 350 gram.

optimalewedstrijdvormEr hadden zich ca. 26 spelers gemeld voor het intern toernooi van JO10-1 en JO11-1 tot en met JO11-5.

Divers voetbaltalent dus. We konden 4 teams van ca. 6 spelers met keeper vormen. De toernooiteams werden aselect (door lootjes trekken) samengesteld. Er ontstond een plezierige mix van spelers en keepers.
De opzet van het toernooi vindt u via deze koppeling


De bevindingen
Op 2 veldjes speelden de toernooiteams tegen elkaar. De veldgrootte, het balgewicht en het aantal spelers ingeval van 6 tegen 6 leken perfect in balans. Eén wedstrijd werd gespeeld in 7 tegen 7 bezetting maar daar zag je meteen dat de ruimte te beperkt was.
Het indribbelen op alle doodspelmomenten was eerst vreemd maar daarna werd er grif en slim gebruik van gemaakt. Dit was toch wel de leukste wijziging.

In de rust van de wedstrijden in 3 spelronden heb ik alle kinderen gesproken. Het enthousiasme spatte ervan af. Wat ze zeiden?
De scheidsrechter? Die werd niet gemist. De spelers onderling bepaalde wie de vrije bal kreeg en dat de 3 meter vrije ruimte werd gegeven rondom de bal bij spelhervatting. Bij ongelukkige botsingen kwamen even de spelbegeleiders in het veld omdat de spelers zelf even stopten om hulp toe te laten daarna gingen ze gelijk weer door. Op mijn vraag “Hoe vinden jullie dit zonder scheidsrechter?” werd geantwoord “Te leuk!”. De invulling die door de JO13-1 spelers als wedstrijdbegeleiders werd gegeven was precies goed. Alleen als de spelers er zelf niet uitkwamen dan werd er gezamenlijk ingegrepen door de wedstrijdbegeleiders. Dat kwam in 2 uur voetballen heel weinig voor.
161019_nieuw2_optDe teambegeleider? Zij gaven een kleine hint voor “een opstelling” mee maar zoals het een speler van circa 13 betaamd werd daar verder helemaal niet op gecoacht. Geen geschreeuw van verdedigen, omschakelen, zakken of iets dergelijks door zwaar incoachende trainers! Dat gaf nu net de rust die de spelers nodig hadden. Ze hadden zelf wel door dat ze moesten scoren of doelpunten moesten voorkomen!
De afmetingen? De veldgrootte was prima, de bal was heerlijk. De doeltjes vielen niet op omdat ze normaal ook al met die doeltjes voetbalden.
De spelregels? Indribbelen is super leuk. Na 2 dribbelpassen mocht je pas worden aangevallen. Ik heb ook weinig gewone corners gezien. Inworpen ook niet alsof ze nooit bestaan hebben. Allemaal fijne regels! De terugtreklijn op de helft van de helft werkt daarentegen niet. Afstand werd wel genomen maar meer zoals het voelde op dat moment bij de spelers zelf. Zeer waarschijnlijk goed verklaarbaar door het ontbreken van zwaar incoachende trainers op dat moment. De spelers deden wat ze leuk vonden.
Ranglijst? We hadden ervoor gekozen om de wedstrijdenuitslagen niet te verenigen in een eindklassement. Geen toernooikampioen maar alleen winnaars (en natuurlijk dan vanzelf verliezers) van een wedstrijdronde. Daarna stond de klok weer op nul en gingen ze van voor af aan vol tegen aan. Dit werd heel normaal gevonden. Er was weliswaar een team dat alles won maar dat was dan maar zo, werd gedacht.

Conclusie
Op alle fronten beleefden de spelers het voetbal intens. Ongeacht hoeveelheid talent. Respectvol, begripvol, plezier maken. Ik heb geen onvertogen woord gehoord. Was alles dan perfect? Ja! Waar ’s ochtends nog de regen met bakken uit de lucht kwam, scheen tijdens het toernooi de zon. Dat moet wel een voorteken zijn.

Nieuwe wedstrijdvormen KNVB 2017-2018 voor JO6 tot en met JO12? Plezier en Ontwikkeling voorop? Ik zeg doen!

Joop Snoeij
Jeugdcoördinator JO11 en JO13
Begeleider Train de Trainer VV Wieldrecht161019_nieuw_opt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren