Lidmaatschap

Lidmaatschap - algemeen

We hopen dat deze pagina een goede introductie is op een langdurige sportieve en vriendschappelijke relatie. Op deze pagina vind je hopelijk alles wat je wilt weten over het lidmaatschap bij voetbalvereniging Wieldrecht. Laten we meteen de kaders zetten.

 1. We voeren een volledig gedigitaliseerde ledenadministratie; daarin speelt je e-mail-adres een cruciale rol.
 2. Iedereen die lid wil worden van een voetbalvereniging en van de KNVB apps gebruik wil maken moet over een eigen e-mail-adres beschikken. De KNVB gebruikt dat e-mail-adres ook om berichten naar individuele leden te sturen.
 3. Nieuwe leden van 11 jaar of jonger zijn in principe altijd welkom.

Was je al eerder lid van een andere vereniging en is je e-mail-adres bij de KNVB bekend? Gebruik dat adres dan voor de eerste contacten met Wieldrecht. Zie onder de kop [Wijzigingen doorgeven] als je een andere-mail-adres zou willen gaan gebruiken.
Een goed gelijkende, recente pasfoto, een kopie van de twee zijden van je bankpas, een kopie van de paspoortpagina met je foto, of ID-kaart (ook twee zijden) en jouw bevestiging dat je je hebt aangemeld, alles digitaal, beschouwen we als bevestiging van je Wieldrecht-lidmaatschap. Voor kinderen onder 15 jaar geldt het aanleveren van een kopie van het identiteitsbewijs niet. Dan hebben we er één van één van de ouders / verzorgers nodig.

Alle gegevens die je aanlevert, verwerken we in de administratie. De ontvangen gegevens vernietigen we nadat we ze hebben geverifieerd en in de administratie hebben vastgelegd, en nadat je je lidmaatschap hebt bevestigd. Zodra je je hebt aangemeld krijg je van de ledenadministratie binnen twee dagen een bericht, met de volgende mogelijkheden:

 • aanmelding aanvaard; neem contact op met de betreffende coördinator, of
 • teams in jouw leeftijdscategorie sitten; rustend lidmaatschap en meetrainen kan wel, of
 • teams zitten zo vol dat ook meetrainen niet mogelijk is; je staat op de wachtlijst

Contributie
Wieldrecht incasseert de verschuldigde contributie per kwartaal, doorgaans in de eerste week van een kwartaal. Contributie is verschuldigd vanaf de aanvang van het lidmaatschap tot het einde van het boekjaar (seizoen)

Het inschrijfgeld (eenmalig) bedraagt € 10,- en wordt direct geïncasseerd, tezamen met het resterende bedrag voor het lopende kwartaal. De contributie bedraagt per iid per maand resp. kwartaal (het te incasseren bedrag):

Contributie maandbedragkwartaalbedrag
incasso
JeugdWelpen (t/m 5 jaar): €  6,50€ 19,00
(Mini)Pupillen (6 t/m 12 jaar) € 10,50 € 31,00
Junioren (12 t/m 18 jaar) € 12,00 € 35,50
SeniorenActief € 15,50 € 46,00
Rustend €  6,50 € 19,00

Slaagt de incasso niet, om wat voor reden dan ook, dan dien je minimaal € 3,00 administratiekosten te betalen. Zorg dus voor voldoende saldo op je rekening.

Aanmelden
Bij v.v. Wieldrecht gaan prestatie en recreatie hand in hand, en aanmelden gaat eenvoudig via het digitale aanmeldformulier. Gebruik voorgaande hyperlink s.v.p. zodra je hebt besloten om lid te worden van Wieldrecht. Volledig invullen, dus inclusief het e-mail-adres en een kopie van de bankpas (van de rekening die je hebt opgegeven; die Wieldrecht gebruikt om je contributie te incasseren). Het opgegeven e-mail-adres gebruiken we voor de vervolgcontacten. Waar het meer praktisch is om het telefoonnummer te gebruiken, zullen we dat doen.

 • Op het aanmeldformulier staat vermeld dat het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Je gaat dus het lidmaatschap aan tot minimaal het einde van het huidige verenigingsjaar. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt het lidmaatschap en bijbehorende verplichting voor een periode van een half verenigingsjaar.
 • Via het aanmeldformulier geef je toestemming om tot het einde van het lidmaatschap de contributie te incasseren, per kwartaal, vooraf.
 • Op het aanmeldformulier verklaren de ouders/verzorgers van jeugdleden (t/m 18 jaar) dat ze zich verplichten om eigen en andere kinderen minimaal vier keer per verenigingsjaar te vervoeren naar uitwedstrijden. (De teammanagers coördineren dit)
 • Door aanmelding verklaar je je akkoord dat de KNVB je gegevens mag gebruiken voor reclamemarketing en onderzoek. Je kunt ook aangeven dat je hiermee niet akkoord gaat. Dit geldt evengoed voor ouders/verzorgers.
 • Het aanmeldformulier vermeld ook dat onvolledig ingevulde formulieren terzijde geschoven zullen worden (indien je een geldig e-mail-adres zullen we eerst contact zoeken via dat e-mail-adres)
 • Correspondentie naar Wieldrecht over een aanmelding dient te geschieden naar ledenadministratie@wieldrecht.nl. 
Wijzigingen doorgeven
Dat gebeurt al vrij snel, want om te spelen heb je een digitale spelerspas nodig.De Wieldrecht-ledenadministratie zorgt voor aanmelding bij de KNVB en stuurt je daarover een bericht; vanaf dat moment ben je zelf grotendeels verantwoordelijk voor het actueel houden van je gegevens, inclusief je pasfoto. Elders op de site staat het beschreven voor de mensen die al langer lid zijn. Voor nieuwe leden geldt de zelfde procedure.Houdt de gegevens bij die je mag bijhouden; via de KNVB wedstrijdzaken app.Je begrijpt vast wel dat je zaken als je geboortedatum, je bankrekeningnummer, je geslacht, niet zelf mag wijzigigen. Dat kun je verzoeken aan ledenadministratie@wieldrecht.nl. Dat geldt ook voor je e-mail-adres. De KNVB gebruikt dat voor je identificatie.Heb je enige andere vraag over je gegevens, correspondeer dan met ledenadministratie@wieldrecht.nl.
Via deze koppeling vind je het digitale aanmeldformulier. Volg de hiervoor genoemde en de in het formulier genoemde instructies. Dat maakt het niet leuker, maar wel makkelijker.
Afmelden
We hopen natuurlijk dat je nog heel lang lid blijft op onze club, maar als het dan toch moet, hieronder de procedure voor het afmelden.

 • Het seizoen van elke bij de KNVB aangesloten vereniging eindigt statutair op 30 juni en het nieuwe seizoen start op 1 juli. 30 juni is daarom de formele afmeldingsdatum voor het huidige seizoen.
 • Opzeggingen moeten uiterlijk 13 juni binnen zijn bij ledenadministratie@wieldrecht.nl. Wieldrecht voert de opzegging pas uit als aan alle verplichtingen (geld, materiaal, anderszins) is voldaan. Opzeggen na 15 juni betekent dat je het daaropvolgende verenigingsjaar nog lid bent, en de daarbij behorende financiële verplichtingen moet nakomen

Opzeggen kan alleen per e-mail aan: ledenadministratie@wieldrecht.nl, onder vermelding van je volldige naam. Je krijgt een bevestiging of een gefundeerde weigering als antwoord.

Voor de leeftijdscategorie JO6 t/m JO13 geldt dat deze twee maal per jaar hun lidmaatschap kunnen beëindigen: per 1 januari en per 1 juli. Bij een opzegging na 20 december geldt dat de contributie tot en met 30 juni daarop zal moeten worden voldaan.

Overschrijven van en naar Wieldrecht
Dat gaat vrijwel automatisch.

 1. Zodra je je bij je nieuwe vereniging hebt aangemeld voert die de door jou opgegeven data in bij de KNVB.
 2. Daarna bepaalt de KNVB of een overschrijvingsprocedure van toepassing is.
 3. De beide betrokken verenigingen moeten dan akkoord gaan met de overschrijving. Meestal is dat een formalitiet; soms vraagt het enige handelingen. Je nieuwe vereniging informeert je dan.
 4. Zodra aan alle administratieve voorwaarden is voldaan bepaalt de KNVB de ingangsdatum vooor de overschrijving.

Vereenvoudigd weergegeven:

 • Voor spelers geboren in 2004 of later is die ingangsdatum gedurende het seizoen 2017/2018 meestal onmiddellijk na de goedkeuring door de KNVB. Alleen in de laatste maanden van het seizoen bepaalt de KNVB die op 1 juli 2018.
 • Voor spelers die zijn geboren in 2003 of eerder maakt de KNVB een onderscheid in een A- en een B-categorie. Bij Wieldrecht spelen alleen de O19-1, O17-1 en O15-1 jeugdteams, en bij de senioren alleen Wieldrecht 1 t/m 4 in de A-categorie. Daarvoor geldt dat de aanmelding in principe voor 15 juni 2018 gedaan moet zijn om een ingangsdatum van 1 juli 2018 te krijgen. Latere aanmeldingen krijgen een ingangsdatum van 1 juli 2019. Dit geldt dus alleen voor spelers die willen uitkomen voor één van de teams in de A-categorie.
 • Voor B-categorie spelers geboren in 2003 of eerder geldt de zelfde handelwijze als voor de jeugd geboren in 2004 of later. Die mogen in geval van een overschrijving naar de B-categorie dat seizoen niet meer voor een A-categorie team uitkomen.
Contactpersonen per leeftijdsgroep
Voor iedere leeftijdsgroep heeft Wieldrecht een primair aanspreekpunt (coördinator)

Coördinator mannen en vrouwen

Joel Koman
Senioren Selectieteams Heren
06-48083579
joel.koman@heineken.com
Ab den Boer en Stefan de Kreek
Lagere seniorenteams Heren
06-13950438 / 06-23635338
acj.denboer@rotterdam.nl / sdekreek@gmail.com

 

(Vacant)
(voor vrouwen geboren in of voor 2000)

 

Jeugdcoördinatoren

Personen van 18 jaar en jonger kunnen contact opnemen met de coördinator van hun leeftijdsgroep:

Andre de Haas
Coördinator JO19
06-28933415
a.haas51@upcmail.nl
Sandra de Jong
Coördinator JO17
06-42833766
san_kym@zonnel.nl
Wendy en Jacco Gooshouwer
Coördinator JO15 en JO13
06-14638990
wendy.jacco.gooshouwer@gmail.com
Steve Klapper
Coördinator JO 12 en 11
06-23295487
scklapper@gmail.com
Hanno Frijns
Coördinator JO10 en JO9
06-11969372
wieldrechtjo9@gmail.com
Martijn Jabaaij
Coördinator JO8 en JO7
06-31771009
famjabaaij@hotmail.nl
Marcel Kerseboom
Coördinator meisjes MO15 en MO13
06-20229748
meiden.wieldrecht@kpnmail.nl
Raimond van Wamelen
Coördinator meisjes MO11 en MO9
06-21545308
raimond.vanwamelen@kpnmail.nl

Nu Downloaden  Beleid nieuwe leden na start competitie

IBAN nr. is NL87INGB0001942237

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren