Vanuit de bestuurskamer

15 augustus 2017

Wieldrecht steunt Stichting Voor Sara

Zaterdag 19 augustus staat de gehele dag in het teken van de benefiet voor Stichting “Voor Sara”.

Op deze dag kan uitsluitend betaald worden met consumptiebonnen, ter plaatse aan te schaffen bij de organisatie van de Benefietdag (dus een andere mogelijkheid om consumpties af te rekenen is er niet). Deze “Voor Sara” bonnen zijn alleen op zaterdag 19 augustus 2017 geldig en kunnen dus later niet meer gebruikt worden.
Wieldrecht verrekent alle consumpties met de benefiet-organisatie. De netto opbrengst komt volledig ten goede aan de Stichting “Voor Sara”.
We hopen, dat zoveel mogelijk mensen de Stichting met hun aanwezigheid willen steunen, om deze dag voor hen tot een grandioos succes te maken.

Technische staf Wieldrecht 1 en 2

De technische staf voor het eerste elftal heeft een aantal wijzigingen ondergaan. Getracht is om een structuur voor de lange termijn aan te brengen, zodat voor iedereen duidelijk is waar men voor staat. Het wordt daarmee eenvoudiger om bij mutaties de rol te behouden en alleen aan een andere persoon toe te kennen.

Hoofdtrainer:John den Dunnen
Assistent-trainer:Peter Tempelaar
Teammanager:Rudolf Peute
Leider:Martijn Otten
Verzorger:Leo Knoppers
Keeperstrainer:Erik van Drooge

De technische staf voor het tweede team is nog niet volledig, maar wordt komende weken volledig ingevuld.

Technische Commissie Seniorenselecties

Deze bestaat uit Joël Koman, Rob van der Graaf en Loek Bijl.
Deze commissie rapporteert aan bestuurslid technische zaken Jan Breetveld.