Vanuit de bestuurskamer

22 juli 2017

Wieldrecht 70 jaar en fit

Op 15 juli bestond Wieldrecht precies zeventig jaar. Geen echt jubileum-jaar, maar wel een lustrum. We gaan dat op gepaste wijze, met een beperkt aantal activiteiten, vieren.  Zaterdagavond 2 september; Neem dat op in uw agenda.  Nadere gegevens volgen.

Wijziging bestuurlijke activiteiten
De activiteiten als zodanig blijven, maar de uitvoering wijzigt. Jeanette Reedijk heeft de werkzaamheden met betrekking tot de leden- en contributie-administratie overgedragen aan René van Driel.

Wieldrecht teams

Senioren
Wieldrecht speelt komend seizoen weer met acht seniorenteams in de competitie. Het achtste team is een compleet nieuw seniorenteam, gevoed uit het A2-team van het afgelopen seizoen. We zullen dus ook weer met een derde team aan de competitie deelnemen.

Jeugd
Binnenkort publiceren we de indelingen van de jeugdteams op de site; Eerst die van de jeugd in de leeftijdsgroepen van 7 tot en met 13 jaar.
Die van de jeugd tussen 15 en 19 jaar volgt later, deels omdat we nog op zoek zijn naar coördinatoren voor deze leeftijdsgroep, maar ook omdat er vele mutaties zijn en omdat diverse spelers zich nog niet hadden afgemeld, maar niet meer voor Wieldrecht willen voetballen.

Vacatures
In de groep van 15 t/m 19 zijn de selectieteams ruim voorzien van begeleiding; bij de recreatieteams zijn er meer vacatures in de leiding dan begeleiders. We zoeken en kunnen alle hulp gebruiken.

Aanvang trainingen 2017/2018
22 augustus beginnen alle trainingen weer voor het komende seizoen, teams die eerder beginnen zijn geinformeerd.

Vloer in het clubgebouw
Het vernieuwen van de vloer heeft vertraging opgelopen, vanwege planning, financiering en onvoldoende inzicht over de werkzaamheden. Daarom is besloten het nog een jaar uit te stellen, wel gaan we alle voorbereidingen treffen die nodig zijn om volgend jaar eindelijk de vloer te vervangen.