Update Internet / WiFi op de club

06 januari 2016

Tussenstand Internet / WiFi op de club.

Eind november 2015 zijn wij gestart met een actie om een glasvezelaansluiting te realiseren bij de v.v. Wieldrecht. Wij willen jullie graag informeren over de huidige stand van zaken.
Het gaat natuurlijk om meer dan alleen gratis WiFi. Deze slogan heeft toch diverse mensen op het verkeerde been gezet. Gratis WiFi is slechts 1 van de vele voordelen, die een snelle glasvezelverbinding mogelijk maakt. Het gaat er ook om, dat Wieldrecht voorbereid is op de toekomst, waarbij steeds meer zaken via de digitale snelweg gerealiseerd worden. Nu moeten alle wedstrijdformulieren al digitaal verwerkt worden, echter met de huidige voorzieningen gaat dit heel erg traag en valt de verbinding regelmatig weg.

Een greep uit de vragen die gesteld zijn:

1. Is dit geen dure oplossing voor gratis WiFi?
Inderdaad, het is niet goedkoop, maar wij zijn geheel afhankelijk van de providers.

2. Kan Wieldrecht niet zonder die glasvezelaansluiting ?
Wil je mee in de toekomst, dan moet je een snelle aansluiting hebben en zoals reeds gezegd, veel moet al digitaal gecommuniceerd worden.

3. Draagt de vereniging ook bij aan de realisatie ?
Ja zeker, de vereniging draagt € 1.000,00 bij uit de clubkas. Vanuit de Grote Club Actie wordt nog eens € 1000,00 ter beschikking gesteld.

4. Is dit een aanslag op de begroting van Wieldrecht ?
Uiteraard is dit een kostenpost, maar wij hopen voldoende geld op te halen, zodat de v.v. Wieldrecht minder geld hoeft uit te geven aan deze voorziening en kan gebruiken voor andere belangrijke zaken.

5. Wat is huidige stand van zaken ?
Het bedrag dat tot nu toe is opgehaald bedraagt € 1855,46. Totaal is er dus € 3855,46 in kas.

6. Wordt er nog gezorgd voor voetbal op de TV?
Natuurlijk zal er bij het afsluiten van een abonnement gekeken worden naar de mogelijkheid van een sportzender, zeker nu er de komende zomer zoveel evenementen in het verschiet liggen.

7. Is er nog hulp nodig voor deze actie ?
Er is nog veel hulp nodig om deze actie te laten slagen. Met name bij de jeugd hopen wij nog vele ouders bereid te vinden om een (kleine) bijdrage te leveren. Ook de aanvoerders van de teams vragen wij om binnen hun team te collecteren. Alle beetjes helpen.

Tot zover deze tussenstand en gaan met groot enthousiasme verder met onze actie
Bestuur Vrienden van Wieldrecht