Overschrijven van en naar Wieldrecht

27 mei 2017

Speel je of speelde je bij een andere vereniging, en wil je bij Wieldrecht spelen, dan moet je je bij de KNVB laten ‘overschrijven’. Dit gebeurt volledig digitaal. Hieronder staan de (verplichte!) stappen om een overschrijving te kunnen regelen.

De speler

  • Meld je eerst af bij de oude vereniging en neem je relatiecode (staat op de spelerspas) mee
  • Meld je met je relatiecode bij Wieldrecht.
  • Vul een aanmeld-/inschrijfformulier in en lever het volledig ingevuld (Bankrekening!, Id-bewijs!, Incasso-machtiging!) getekend in bij Wieldrecht.

Wieldrecht

Pas op het moment dat bovenstaande heeft plaatsgevonden kan en mag Wieldrecht (in de ledenadministratie, bij de KNVB) verder met de volgende stappen:

  • Bij nieuw persoon (Bestaand/Overschrijven) relatieccode van de betrefende speler invullen
  • Daarna selecteren en bij verschijnen grijze balk de spelers aanmelden (en bevestigen)
  • Juiste ‘spelactiviteit’ (voetbal) se;lecteren en wachten tot demelding óverschrijvingsversoek aanwezig’ verschijnt.

Ga dan naar: Personen – Overschrijvingen – Overschrijvingsverzoeken => Speler staat nu in het overschrijvingsoverzicht.

Overschrijvingstermijn
De overschrijving moet uiterlijk 15 juni, 23.59 uur zijn aangevraagd bij en door de nieuwe vereniging indien je  het afgelopen seizen hebt gespeeld in categorie A of je in het komende seizoen in categorie A gaat spelen (selectieteams, 1e, 2e , 3e of 4e)
Als je in categorie B gaat spelen (de ´lagere´teams), kun je je ook na 15 juni laten overschrijven. In april en mei verleent de KNVB geen overschrijvingen, met uitzondering van spelers die nog geen 11 jaar zijn. Deze spelers kunnen altijd overgeschreven worden met wederzijds goedvinden van de te verlatende vereniging.