In Memoriam: Peter Kurpershoek

11 april 2018

 

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons lid van verdienste en erelid, de heer

Peter Kurpershoek

Peter was nauw betrokken bij de bouw van onze kantine. Ook heeft hij vele jaren als penningmeester in de jeugdcommissie gefungeerd. Later was hij nog vele jaren actief in de bouw- en onderhoudsploeg.

Wij wensen zijn familieleden veel sterkte toe.

Bestuur en leden v.v. Wieldrecht

NB: De crematie zal dinsdag 17 april 2018 om 14:00 uur plaatsvinden aan de Essenhof te Dordrecht.