Kunstgras en gezondheid – update 11 oktober

11 oktober 2016

Het Wieldrecht-bestuur heeft, als vervolg op de recente discussie over de mogelijke gezondheidsrisico’s één maatregel genomen: Tot nader order,  en zolang het licht is kunnen de welpen en de f groepen op veld vier trainen.

Feiten, meningen, waarnemingen en conclusies over de gezondheidsrisico’s zijn vooralsnog zodanig vermengd dat het te vroeg is om op dit moment aanvullende maatregelen te bepalen. Wel willen we alle leden informeren via publicaties van gemeente Dordrecht en de KNVB, die zich beiden baseren op de autoriteit op dit gebied, het RijksInstituut voor Veiligheid en Milieu.

Meest recente ontwikkelingen
Gisteren hebben de KNVB, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),  de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche rond de tafel gezeten om te bespreken wat de vervolgstappen zijn om de onzekerheid over kunstgras weg te nemen. Hierbij benadrukte het RIVM nogmaals dat vooralsnog niet verwacht wordt dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico’s voor de gezondheid en er dus gewoon op gesport kan worden. De KNVB en VSG steunen deze opvatting.

De belangrijkste uitkomst van dit gesprek is dat het RIVM per direct nieuw en uitgebreid onderzoek gaat verrichten en dat de resultaten voor het nieuwe jaar worden gepresenteerd.

Het afgelopen weekend is er op de meeste plaatsen gevoetbald. Dordrecht volgt de ontwikkelingen op de voet, hecht aan aanvullend onderzoek en meent dat er tot die tijd gebruik kan worden gemaakt van de kunstgrasvelden.

Gemeente Dordrecht over rubbergranulaat in kunstgrasvelden

dordtsport

KNVB over Zembla en kunstgrasvelden
 Televisieprogramma Zembla besteedt woensdagavond aandacht aan mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. Het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM) heeft in het verleden meerdere onderzoeken gedaan naar de gezondheidseffecten van sporten op de met rubberen korrels ingestrooide kunstgrasvelden en vastgesteld dat er voor de sporters geen gezondheidsrisico’s zijn. Zembla stelt dat de opzet van de onderzoeken onvoldoende zekerheid biedt om die conclusie te kunnen concluderen.

De KNVB wil dat iedereen op een gezonde en veilig manier kan voetballen. Voor wat betreft de gezondheidsrisico’s van SBR-rubbergranulaat, baseert de KNVB zich op de expertise en feitelijke informatie van het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM). Dat is het kennisinstituut dat in opdracht van de overheid zich ontfermt over de volksgezondheid in Nederland. Het RIVM heeft op basis van diverse onderzoeken vastgesteld dat er bij het sporten op met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico is te verwachten. Het RIVM heeft de KNVB laten weten nog steeds achter de resultaten van deze onderzoeken te staan.

Bevindingen Zembla zorgvuldig bekijken
Hoewel in de uitzending van Zembla niet wetenschappelijk wordt aangetoond dat de rubberen korrels gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, vindt de KNVB dat het RIVM de bevindingen uit het programma Zembla zorgvuldig moet bekijken en indien nodig vervolgonderzoek moet doen. Meer onderzoek levert meer informatie op. Dat draagt bij aan meer zekerheid over de veiligheid en gezondheid op de Nederlandse velden voor de sporters. De Vereniging Sport en Gemeente (VSG), de instantie die gemeenten en sportverenigingen adviseert over kunstgrasvelden, deelt het standpunt van de KNVB. Aanstaande maandag staat er al een afspraak gepland over kunstgras met onder meer het RIVM, VSG en kunstgrasfabrikanten. De bevindingen uit het programma Zembla worden hier ook besproken.

Lees verder op KNVB.nl 

knvbzembla_opt

Bewaren

Bewaren

Bewaren