KNVB Documenten 2012/2013

19 augustus 2013

KNVB DOCUMENTEN SEIZOEN 2012/2013

DOOR HANS OP 19 AUGUSTUS 20120

Onderwerpen: KNVB opleidingen, Aanpak excessen, Diverse overzichten (spelregels en reglementen, handleiding tuchtzaken, competitie-indeling, speeldagenkalender, en het bewaarnummer van district Zuid 1), Alternatieve straffen.

KNVB Opleidingen
Met ingang van het seizoen 2012/2013 kunnen (alleen) KNVB-leden zich uitsluitend digitaal aanmelden voor een opleiding. De KNVB plant de opleiding in, zoekt daar een beschikbare docent bij en (indien bekend) een accommodatie. Inschrijven is mogelijk zodra opleiding en docent aan elkaar gekoppeld zijn. ‘Breda’ is de standaard accommodatie als er nog geen andere beschikbaar is. Voor meer informatie:  het opleidingen aanbod (met daarachter de inhoud van iedere cursus) en de inschrijfpagina. (=> district Zuid 1;  cursus; daarna je cursus kiezen). Neem, voordat je inschrijft, eerst contact op met de betreffende Wieldrecht-coördinator (Peter Tempelaar, Teus de Groot, Lex Zwanenburg of Hans de Jong)

Aanpak excessen.

In augustus 2012 nog in het nieuws. Vooralsnog HIER de meest recente melding van de KNVB. Het is absoluut niet waar dat de KNVB soepeler is geworden naar de verenigingen. In sommige gevallen heeft de KNVB de strafmaat verminderd, maar heeft tegelijkertijd  de verantwoordelijkheid van verenigingen om maatregelen te nemen verscherpt. Laten we ervoor zorgen dat we niet met excessen te maken krijgen. Ter toelichting: slaan of schoppen, zelfs al is het maar een enkele keer, geeft in de ogen van de tuchtcommissie een vermoeden van exces, indien een toeschouwer van een wedstrijd dit bij de KNVB heeft gemeld.

Overzichten
Update 20-8-2012:
1) Alles wat met spelregels en reglementen te maken heeft.
Het reglement amateurvoetbal vind je daar ook. Zeer zware kost.

2) Een document waarvan je hoopt dat je het niet nodig  hebt, maar je kunt maar beter voorbereid zijn: De handleiding tuchtzaken amateurvoetbal voor het seizoen 2012/’13. Hoofdstuk 1 geeft uitleg over de procedures rond tuchtzaken. In hoofdstuk 2 worden de richtlijnen straftoemeting uiteengezet.  De handleiding is via deze koppeling te raadplegen. De te gebruiken formulieren, inclusief toelichting door de KNVB, vind je via deze koppeling

3) De indelingen van de Wieldrecht-jeugdteams voor het najaar van seizoen 2012/2013 staat in een eerder bericht op onze site (je moet helaas alsnog naar de slechtste website van Nederland, voetbal.nl, om de meest recente indeling, de toekenning van de nummers en het bijbehorende wedstrijdprogramma te bekijken).

4) De speeldagenkalender 2012/2013 van alle Wieldrecht-teams vind je via deze koppeling(document in pdf-opmaak).
Let op! de A-categorie start met bekervoetbal op 18 augustus (hoewel de wedstrijden van Wieldrecht A1, B1 en C1 zijn uitgesteld),  de B-categorie start op 25 augustus.

5) Het bewaarnummer, met daarin de promotie/degradatieregeling voor 2012/2013
Nog meer documenten (volgen later).

Ter toelichting :

Wieldrecht 1 behoort tot categorie A (senioren) en speelt volgens schema 14
Wieldrecht 2 en 3 behoren tot categorie A (senioren) en spelen volgens schema 12
Wieldrecht 4, 5, 6 en 7 behoren tot categorie B (senioren) en spelen volgens schema 12
Wieldrecht dames 1 behoort tot categorie B (vrouwen) en speelt in het najaar volgens schema 12 een halve competitie voor indeling in een promotie- of degradatiepoule; daarna volgens schema 6 een voorjaarsreeks die beslissend is voor promotie of degradatie.
Wieldrecht A1, B1, en C1 behoren tot categorie A (jeugd) en spelen volgens schema 12
Wieldrecht A2,  B2, B3, C2, C3, MB1 en E1 behoren tot catgorie B (jeugd)  en spelen volgens schema 12 (B2, C2, E1 spelen een volledige competitie die het gehele seizoen beslaat; A2, B3,  C3, MB1  spelen een halve competitie in het najaar; na indeling in een nieuwe poule vervolgens een halve competitie in het voorjaar)
Wieldrecht meisjes D en alle nog niet genoemde pupillenteams behoren tot catgeorie B (meisjes/pupillen), spelen volgens schema 6 een najaarsreeks, en na herindeling van de poules een voorjaarsreeks.

Iedere hiervoor genoemde reeks omvat een volledige competitie!

Alternatieve straffen.
Wieldrecht vindt dat goed onderwijs en betrokkenheid bij een vereniging meer bijdraagt aan fair play en respect dan straffen in de vorm van ‘uitsluitingen tot het deelnemen aan wedstrijden’ (in de volksmond bekend als ‘schorsing’, maar dat komt vooral door journalistiek onbenul, aangevoerd door publieke en commerciële omroepen). Als een jeugdspeler zich tijdens de wedstrijd schuldig maakt aan ernstig, maar niet excessief, wangedrag, dan mag hij/zij eens per seizoen de bestraffing invullen met dienstverlenende activiteiten en een spelregelgesprek. Wieldrecht heeft zich voor deze aanpak aangemeld bij de KNVB, en diverse vrijwilligers staan klaar om de overtreders in hun onderwijstraject richting respect bij te staan.

Algemene berichten
volgen nog