Concept vrijwilligersprotocol

02 november 2017

Beste leden,

Agendapunt 11 van de Algemene Ledenvergadering op 6 november 2017 vermeldt het concept vrijwilligersprotocol, en dat dit die avond ter inzage beschikbaar zou zijn. Via deze link (CONCEPT vrijwilligersprotocol) kunnen jullie het nu al lezen. Voor de mensen die hadden vernomen dat al met de uitnodiging voor de vergadering verstuurd zou worden: dat klopt, en wij bieden onze excuses aan voor de vertraging.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat wij op allerlei facetten binnen de vereniging een schromend tekort aan vrijwilligers hebben.
Alle pogingen ten spijt hebben niet geleid tot een aanwas van nieuwe vrijwilligers.
Een viertal betrokken leden heeft zich hierop verenigd en is aan de slag gegaan met het formeren van een vrijwilligersbeleid.
Voor de ‘oudere leden’ binnen de vereniging zal dit wellicht nog bekend voorkomen.

Het document bevindt zich nog in de CONCEPT fase en het is dan ook NIET de bedoeling dat er op de ALV uitvoerig over gesproken wordt.
In de ALV zal een oproep gedaan worden zodat mensen zich kunnen aanmelden om mee te werken aan de verdere uitwerking.

Zodra het document geschikt is om als voorstel aan de leden te presenteren, zal het bestuur een buitengewone ALV inlasten, uitsluitend over het voorstel  en de consequenties hiervan zal gaan.

Met vriendelijke groet,
Bestuur v.v. Wieldrecht