Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 7 november 2016

23 oktober 2016

Het Bestuur van de v.v. Wieldrecht nodigt alle leden hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op maandag 7 november 2016 in ons clubgebouw aan de Smitsweg. De vergadering begint om 20.30 uur.

Het Bestuur deelt verder mede, dat ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige leden toegang hebben tot de ledenvergadering.

De uitnodiging kunt u  hier downloaden en is tevens per e-mail verzonden aan de leden. Heeft u geen uitnodiging via e-mail ontvangen wilt u dit dan doorgeven aan de secretaris: secretaris@wieldrecht.nl

Het Bestuur