Organisatie

Het Bestuur
Interim Voorzitter Waarnemend Secretaris
Jan Breetveld Simone Maissan
tel: zie hieronder tel: 06-21527800
secretaris@wieldrecht.nl
Aanspreekpunt voor: Aanspreekpunt voor:
Contributie- en Ledenadministratie
Bar-, Keuken- en Kantinezaken Somerkamp
Convent Secretariaat
Vertrouwenspersoon Joyce Pie
(gebruik deze koppeling voor meer info)
Activiteitencommissie
——————————————————————— ———————————————————————
Penningmeester 2e Secretaris
Reinier Theesing vacant
tel: 078-6211865  tel:
Aanspreekpunt voor: Aanspreekpunt voor:
Financiële commissie
Kascontrole commissie
——————————————————————— ———————————————————————
Algemeen Adjunct Algemeen Adjunct
Jan Breetveld (06-33752272) vacant
Aanspreekpunt voor: Aanspreekpunt voor:
Onderhoudscommissie
Vrienden van Wieldrecht
Voetbal Technische Zaken (senioren en jeugd)
——————————————————————— ——————————————————————–
Algemeen Adjunct
a.i Lex Zwanenburg (06-21419997)
 Aanspreekpunt voor:
Jeugdcommissie (meisjes en jongens)
Website
Wedstrijdsecretariaat
Public Relations
Coördinator Senioren Recreatief
Vrouwenafdeling

Overige functies
_____________________________________________________________
Convent
————————————————-
Naam Telefoonnummer
Jaap van Asch 078-6185625
Joop Brand 078-6166019
_______________________________________________________________
Jeugdcommissie
————————————————-
Naam Telefoonnummer / Email
Voorzitter: Vacant
ValkPun_optSecretariaat: Pun Valk 06-48345425 / valkenstein@upcmail.nl
Vrouwencommissie
vacant: tijdelijk Peter Tempelaar
 ________________________________ ___________________________________
Wedstrijdsecretariaat wedstrijdzaken@wieldrecht.nl
Naam Telefoonnummer / Email
HaanBen_optPlanning/Contactpersoon KNVB: Ben de Haan 06-53175961 / bcdehaan@me.com
Uitvoering en nazorg: vacant
___________________________________________________________________________
Technisch Coördinator Senioren
Naam Telefoonnummer
vacant / contact persoon Peter Tempelaar
Technisch Coördinator Vrouwen
vacant
 ————————————————————————————————————————–
Technische Commissie    Jeugd
Naam Telefoon / e-mail
SanderVanAndelSander van Andel 06-21292938
svanandel@hotmail.com
BertTenVeenBert ten Veen 06-20092893
ec.ten.veen@dordrecht.nl
FlorisVermaatFloris Vermaat 06-22259686
floris_vermaat@hotmail.com
DennisWeijtsDennis Weijts 06-28203378
d.weijts@peute.nl
  ————————————————————————————————————————————–
Voor contactpersonen per leeftijdsgroep zie
contactpagina lidmaatschap
______________________________________ ____________________________________
Vrienden van Wieldrecht Contact
Bert van Gils
Peter Tempelaar
Henk Tempelaar  vrienden@wieldrecht.nl
Fabian de Jong
Contributie- en Ledenadministratie
Naam Contact
René van Driel ledenadministratie@wieldrecht.nl
Willem Uilhoorn
Feestcommissie
Naam Telefoonnummer
Simone Maissan (aanspreekpunt) 06-21527800
Vacant
Vacant
Bouwcommissie    
Naam Telefoonnummer
Onderhoudscommissie
Naam Telefoonnummer 
Tijmen aan de Wiel (aanspreekpunt)  078-6182921
Activiteitencommissie
Naam  Telefoonnummer 
Pun Valk (aanspreekpunt) 06-48345425
Anneke Dubbelman
Corine Verboor 06-14060730
Kim Spaans
Simone Maissan 06-21527800
Yvette Snip
Public Relations
Naam Telefoonnummer
Vacant
Bar- en Keukencommissie
Naam Telefoonnummer
Wally Blakeman (inkoop) 06-47946798
Pun Valk (door de week – zaterdagochtend) 06-48345425
Corine Verboor (zaterdagmiddag) 06-14060730
Peter Tempelaar (donderdag) 06-53570192
Elly Faassen (keuken) 06-18464437

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren